Seperatkloakering
seperation af regn- og spildevand

Mængden af regn er steget gradvist, siden man startede med at måle den for godt 150 år siden, og de seneste år, har der desuden været hyppige skybrud.

Danmarks befolkning er vokset, og det betyder flere boliger og mere spildevand, der skal transporteres rundt i kloaknettet. Mange kloakrør er ikke lavet til den øgede mængde spildevand, og derfor sker der overbelastning af kloaknettet oftere nu end tidligere.

Har du modtaget offentligt påbud om separation af kloak?

Udviklingen koster både boligejeren, samfundet og forsikringsselskaberne mange penge og meget besvær, og et flertal af landets kommuner er begyndt at etablere et separat kloaknet til regnvand.

Hvis din bolig er placeret i de områder, modtager du et offentligt påbud. Det betyder, at du skal holde regnvandet på din egen grund, eller få det tilsluttet til nye rørledninger der har højere kapacitet, og det kan du f.eks. gøre ved at få nye separate kloakrør til regnvandet gravet ned.

Sådan udfører vi separation af kloak

Straks efter påbuddet bør du kontakte os, for at få udarbejdet anlægget hurtigst muligt. Etableringen af anlægget kan tage noget tid, og der tildeles i nogle tilfælde bøder, hvis ikke det bliver ordnet hurtigt nok. Separering af spildevand og regnvand må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Du kan regne med, at projektet tager 1-2 måneder afhængigt af sæson. Etableringen er i udgangspunktet nemmest at foretage om sommeren, da der er mere vand i jorden om vinteren.

Fordelene ved separatkloakering

Separation af kloak medfører en række fordele, som du kan drage nytte af som husejer.
Indgrebet reducerer risikoen for oversvømmelse i kælderen ved kraftige regnskyl, det sikrer en bedre drift af rensningsanlægget, det minimerer forurening og forbedrer hygiejnen.

Etablering af separatkloakering vil i de fleste tilfælde gøre det nemmere at sælge din bolig, da det fungerer som en fremtidssikring. I nogle tilfælde betyder det også, at prisen på boligen stiger, efter separation af kloak.