Nedsivningsanlæg Sjælland
Kloaring i det åbne land

Nedsivningsanlæg Sjælland

Et nedsivningsanlæg er en nem og relativ billig måde at slippe af med husholdningens spildevand, hvis du ikke er tilknyttet et kommunalt kloaknet. En anden mulighed er etablering af et minirenseanlæg. Hos ATZ Kloak og Anlæg ApS har vi erfaring med etablering af minirenseanlæg og nedsivningsanlæg på det meste af Sjælland, og vi gør en ære i at rådgive dig gennem hele processen og i at levere et godt resultat, du bliver tilfreds med.

I områder uden kommunal kloakering kan et nedsivningsanlæg være en god måde at rense spildevandet på. Anlægget udnytter, at jord og sten kan fungere som en form for
filter, der renser spildevandet på vej ned gennem lagene af jord og sten, før det når grundvandet.

Etablering af nedsivningsanlæg

Vi etablerer nedsivningsanlæg over det meste af Sjælland. Før etableringen sørger vi for at indhente nedsivningstilladelse fra kommunen.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om mulighederne med et nedsivningsanlæg, eller hvis du vil have et uforpligtende tilbud.

Minirenseanlæg

Minirenseanlæg er et biologisk eller kemisk spildevandsrensningsanlæg, som du kan få etableret for at rense spildevandet fra din husholdning. Anlægget er et meget miljørigtigt valg, og anlægget fungerer som en lille udgave af de store, kommunale renseanlæg.
Spildevandet renses så grundigt, at det i de fleste tilfælde vil være muligt at lede det rensede vand direkte ud i vandløb og søer, uden at skade miljøet. Dog skal der indhentes nedsivnings- og udledningstilladelse fra kommunen, men det klarer vi for dig.

Er du i tvivl om hvilken løsning, der egner sig bedst til dig? Ring til os og hør mere om dine muligheder. Hvad end du vælger, er der en del regler, du skal være opmærksom på. Vi er godt inde i stoffet og tilbyder dig grundig vejledning og eksekvering af minirenseanlæg og nedsivningsanlæg på Sjælland.