Tilslutnig til offentlig kloak
Køge og omegn

Skal du bygge nyt? I forbindelse med opførsel af nybyggeri er det nødvendigt at forholde sig til kloakering. Hvis ejendommen opføres i nærheden af kommunal kloakering, vil det i de fleste tilfælde være nemmest og billigst at tilslutte sig det. Vi udfører også den indvendige kloak fra de enkelte afløbssteder. ATZ Kloak og Anlæg ApS kan hjælpe dig med tilslutning af offentlig kloak ved Køge, Roskilde og de nærliggende byer.

Hvis din ejendom er tilsluttet offentlig kloak, bliver spildevandet ledt ud til de kommunale rensningsanlæg. I områder med ny kloakering er de enkelte grundejere forpligtiget til at tilslutte sig den offentlige kloak, når der er lagt stik frem til ejendommens skel, og kommunen kræver, at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. Der skal indsendes en ansøgning, som skal være godkendt, før anlægsarbejdet starter, og det hjælper vi også med.

Ved første besøg foretager vi opmålinger og gennemgår tilslutningen ned i mindste detalje. Det er vigtigt for os, at du altid forstår, hvad der skal ske. Herefter udarbejder vi tegninger, ansøgninger og starter dialogen med kommunen. Hvis I allerede har en rådgivende ingeniør på projektet, foregår det i samarbejde med ham eller hende.
Vi opstarter selve arbejdet med opgravning på det aftalte tidspunkt. Efter vi har udført tilslutningen, reetablerer vi området, vi har arbejdet i, så det efterlades pænt og ryddeligt.

Når det offentlige kloaknet ikke er en mulighed

Noget nybyggeri opføres i områder, hvor der endnu ikke er etableret kommunal kloakering, og måske bliver der det heller aldrig. Det er tit tilfældet i forbindelse med nybyggeri af sommerhuse, der lægger udenfor byområder. I sådanne tilfælde er det ofte omfattende og dyrt at nå et kommunalt kloaknet, og du kan i stedet etablere et minirenseanlæg eller et nedsivningsanlæg. Læs mere her

Hør mere om tilslutning til offentlig kloak i Køge, Roskilde og omegn

Formidling er vigtigt for os, og vi er kendt for vores gode rådgivning. Med en velfungerende kommunikation sikrer vi os, at vi finder den rigtige løsning for dig. Vi er altid opdaterede med lovkrav og nye tiltag, og vi henter jævnlig ny viden hjem på området gennem messer og efteruddannelse.

Lad os hjælpe dig med tilslutning til offentlig kloak i Køge eller de nærliggende byer.
Kontakt os hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan gennemføre dit kloakeringsprojekt.